Jumat, 18 Oktober 2013

MISTERI RANGKAP TIGA ALKUNAAlkuna adalah senyawa yang memiliki ikatan rangkap tiga antar carbon dalam molekulnya . Senyawa alkuna paling sederhana dikenal dengan etuna atau asetilena dengan rumus molekulnya C2H2. Ikatan rangkap tiga asetilena terbentuk dari interaksi 3 pasang electron antara 2 karbon bersebelahan, terdiridari ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Ikatan pi initer bentuk oleh ikatan orbital p secara lateral antar karbon yang bersebelahan. Ikatan sigma terbentukoleh 2 elektron yang terletak disepanjang sumbu antar inti yang bersebelahan. ikatan sigma ini dikendalikan oleh inti sedangkan ikatan pi berada jauh dari ini sehingga sukar dikendalikan, akibatnyaikataninilemah sehingga mudah diserang oleh pencari elektron dari atom lain.

sehingga :


Atom karbon merupakan bagian dari rangkap tiga yang berkaitan langsung hanya dengan dua atom lain, dengan sudut ikatannya 180omembentuk geometri linear. Karenanya alkuna tidak dapat membentuk isomer cis-trans . Dan ternyata diketahui pula jarak antara ikatan rangkap tiga karbon sekitar 1,21 Ao, jauhlebihpendekdariikatanrangkap   ( 1,34 Ao ) atau ikatan tunggal ( 1,54 Ao).

Permasalahan :
1.      Jarak antara ikatan rangkap tiga alkuna lebih pendek dari padaikatan rangkap 2 atau tunggal . Mengapa demikian ?